שלום

ברוכים הבאים למרכז הכתף והמרפק - קריאת כתף יחידת כתף הקריאה, מרכז בינלאומי למצוינות, עם NHS וכנפיים פרטיות, המבוססת על בית החולים Royal Berkshire ובית החולים ברקשייר העצמאי (Ramsay), חוקרת ומטפלת בחולים עם כל סוגי ההפרעות בכתף. היחידה מוכרת ברחבי העולם ומטפלת בחולים מקומיים, ארציים ובינלאומיים.
  • New, New, New: Innovative Design Orthopaedics -
    IDO Isometer Shoulder Muscle Strength Gauge. [Read more]
  • Interested in the Reading Shoulder fellowship?
    a post-CCT shoulder fellowship for One year. please send CV to Mrs Jan Barker [Read more]
  BENCHMARKS  
Loading Time: Base Classes  0.0037
Controller Execution Time ( Home / Index )  0.0317
Total Execution Time  0.0355
  GET DATA  
No GET data exists
  MEMORY USAGE  
4,865,896 bytes
  POST DATA  
No POST data exists
  URI STRING  
No URI data exists
  CLASS/METHOD  
home/index
  DATABASE:  rsudev_main   QUERIES: 19  (Hide)
0.0002   INSERT INTO `ci_sessions(`session_id`, `ip_address`, `user_agent`, `last_activity`, `user_data`) VALUES ('2db1a0524a5c4eeef07937a5c0f0144b''35.175.121.230''CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)'1585483328'') 
0.0006   DELETE FROM `ci_sessions`
WHERE `last_activity` < 1585476128 
0.0002   select from lang_phrases  where site_id '3' AND status '1'  
0.0001   select from site_settings  where set_key='site_maintenance'  
0.0002   UPDATE `ci_sessionsSET `last_activity` = 1585483328, `user_data` = 'a:2:{s:9:\"user_data\";s:0:\"\";s:5:\"redir\";s:31:\"http://rsu-hebrew.molehost.net/\";}' WHERE `session_id` =  '2db1a0524a5c4eeef07937a5c0f0144b' 
0.0001   select from cms_sites  where site_name 'HEBREW'  
0.0021   select from cms_pages CP Join cms_sections CS on CP.cms_sec_id=CS.cms_sec_id Join cms_layout CL on CP.page_layout=CL.layout_id Join cms_page_contents CPC on CP.page_id=CPC.page_id  where page_url='home'  and CS.site_specific '3' and page_active=and page_status=and CPC.cont_status=1   
0.0001   UPDATE `ci_sessionsSET `last_activity` = 1585483328, `user_data` = 'a:2:{s:9:\"user_data\";s:0:\"\";s:5:\"redir\";s:31:\"http://rsu-hebrew.molehost.net/\";}' WHERE `session_id` =  '2db1a0524a5c4eeef07937a5c0f0144b' 
0.0021   select from cms_blocks CB Join cms_block_sizes BS on CB.size_id=BS.size_id left join cms_block_options BO on BO.cbo_id=block_type  where cont_id='651' and  block_status=1  order by block_order 
0.0002   select from page_widgets PW Join widgets W on PW.widget_id =W.widget_id join widgets_type WT on W.widget_type_id =WT.widget_type_id left join widgets_style WS on W.widget_style_id=WS.widget_style_id  where cont_id='651' and  page_widget_status=and widget_active=1 order by page_widget_order 
0.0001   INSERT INTO `logs_cms_pages(`page_id`, `log_page_title`, `log_page_url`, `ses_db_id`) VALUES ('248''דף הבית''http://rsu-hebrew.molehost.net/'0) 
0.0001   select from cms_banner_groups  where bgrp_default=and bgrp_status=1  
0.0003   select CB.* from cms_banner CB Join cms_banner_in_group BIG on CB.banner_id=BIG.banner_id  where BIG.bgrp_id=and banner_status=and banner_active=and bgp_status=1 order by RAND()  
0.0001   select from site_settings   
0.0001   select from cms_menu  where cmn_name='header_hebrew_menu'  
0.0004   select MI.cmi_id,cmi_title,cmi_url,cmi_type,cmi_parent,cmi_new_window,C.page_url,C.page_id,CS.cms_sec_url,(Select count(CMI.cmi_id) from cms_menu_items CMI where CMI.cmi_parent=MI.cmi_id and CMI.cmi_active=and CMI.cmi_status=1) as total_sub from cms_menu_items MI left join cms_pages C on MI.cmi_page=C.page_id  and page_status=1 Left Join cms_sections CS on C.cms_sec_id=CS.cms_sec_id  where cmn_id='6' and cmi_parent='0' and cmi_active=and cmi_status=1 order by cmi_order  
0.0001   UPDATE `ci_sessionsSET `last_activity` = 1585483328, `user_data` = 'a:2:{s:9:\"user_data\";s:0:\"\";s:5:\"redir\";s:31:\"http://rsu-hebrew.molehost.net/\";}' WHERE `session_id` =  '2db1a0524a5c4eeef07937a5c0f0144b' 
0.0001   UPDATE `ci_sessionsSET `last_activity` = 1585483328, `user_data` = 'a:2:{s:9:\"user_data\";s:0:\"\";s:5:\"redir\";s:31:\"http://rsu-hebrew.molehost.net/\";}' WHERE `session_id` =  '2db1a0524a5c4eeef07937a5c0f0144b' 
0.0002   select N.*,CP.page_url,CS.cms_sec_url from news N left join cms_pages CP on N.page_id=CP.page_id left join cms_sections CS on CP.cms_sec_id=CS.cms_sec_id  where nws_status=and nws_active=and nws_hebrew '1' and nws_archived=0 order by nws_sort_order asc  
  HTTP HEADERS  (Show)
  SESSION DATA  (Show)
  CONFIG VARIABLES  (Show)